DSpace Repository

Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

Show simple item record

dc.contributor.author Rosa, Karolina
dc.contributor.author Muszkieta, Radosław
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.contributor.author Napierała, Marek
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.date.accessioned 2014-11-14T10:36:20Z
dc.date.available 2014-11-14T10:36:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 12, s. 107-136 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1207
dc.description General aim of study was to demonstrate the prevalence of body posture defects or deviations from normal development. In the light of the above, examined a group of one hundred students. These were the people with the classes I, II and III (with the first class attended a total of thirty-seven pupils and students, with classes of second and third classes of thirty-one thirty-two subjects) elementary school nr 7 named Polish Nobel Laureates in Szczecinek, Poland in the West Pomeranian Voivodeship. The above mentioned students interviewed were using modified by E. Zeyland-Malawka "New York-based Classification Test body posture called the Raccoon. This Test is based on an assessment of individual elements which are attitude points compared with drawings depicting the correct or incorrect conformation body. On the basis of an analysis of the results of the studies, it was concluded the following conclusions: 1. In the case of prevention and correction of posture defects in children, younger children, teachers should focus first and foremost on the back round and scoliosis. 2. The degree of deviation from the correct body posture is so low that when properly applied corrective action it can be overcome. 3. High school students faulty postures are more common and are made worse due to the long period of exposure to harmful factors and starting puberty. en_US
dc.description.abstract Celem ogólnym pracy było wykazanie częstości występowania wad postawy ciała bądź odchyleń od prawidłowego rozwoju. W związku z powyższym przebadano grupę liczącą stu uczniów. Były to osoby z klas I-III( z klas pierwszych udział wzięło łącznie trzydziestu siedmiu uczniów i uczennic, z klas drugich trzydziestu jeden, a z klas trzecich trzydziestu dwóch badanych) szkoły podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku w województwie Zachodniopomorskim. Wyżej wymienieni uczniowie przebadani zostali za pomocą zmodyfikowanego przez E. Zeyland-Malawkę „Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego Postawy Ciała zwanego w skrócie SzOP. Test ten opiera się na ocenie punktami poszczególnych elementów postawy, które są porównywane z rysunkami przedstawiającymi prawidłowe bądź nieprawidłowe ukształtowanie ciała. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 1. W przypadku zapobieganiu i korekcji wad postawy u dzieci w wieku młodszym szkolnym nauczyciele powinni skupić się przede wszystkim na plecach okrągłych i skoliozach. 2. Stopień odchylenia od prawidłowej postawy ciała jest na tyle niski, że przy prawidłowo zastosowanym postępowaniu korekcyjnym można go zniwelować. 3. U uczniów gimnazjum wady postawy występują częściej i są pogłębione, ze względu na dłuższy okres narażenia na szkodliwe czynniki oraz rozpoczęcie okresu dojrzewania płciowego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject wady postawy ciała en_US
dc.subject wiek młodszy szkolny en_US
dc.subject korekcja wad postawy en_US
dc.subject body posture en_US
dc.subject the age of the younger school en_US
dc.subject correction of defects posture en_US
dc.title Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej en_US
dc.title.alternative The incidence of defects posture in children from classes I to III Elementary School en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska