DSpace Repository

Aktywność kobiet po siedemdziesiątym roku życia

Show simple item record

dc.contributor.author Wasilewicz, Wojciech
dc.contributor.author Napierała, Marek
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Muszkieta, Radosław
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.contributor.author Karaskova, Vlastimila
dc.date.accessioned 2014-11-13T11:17:08Z
dc.date.available 2014-11-13T11:17:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 16, s. 125-134 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1193
dc.description The main goal of this work is to assess the physical activity of women aged 70 - 83 years, which belong to the Women's Club Active in Swiecie. For the purpose of research work method was used as a diagnostic survey tool was a direct survey. Surveys in the month of July 2013 years filled the 30 women working in the Club Women Active in Swiecie. Questions related to health, forms of physical activity undertaken, leisure activities and the reason why women have physical activity en_US
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest ocena aktywności fizycznej kobiet w wieku 70- 83 lat, które należą do Klubu Kobiet Aktywnych w Świeciu. Na potrzeby pracy wykorzystano metodę badań w postaci sondażu diagnostycznego, bezpośrednim narzędziem była ankieta. Ankiety w miesiącu lipcu 2013 roku wypełniło 30 pań działających w Klubie Kobiet Aktywnych w Świeciu. Pytania dotyczyły stanu zdrowia, formy podejmowanej aktywności fizycznych, sposobu spędzania czasu wolnego oraz powodu dla którego kobiety podjęły aktywność ruchową. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject aktywność fizyczna en_US
dc.subject zdrowie en_US
dc.subject kobiety en_US
dc.subject physical activity en_US
dc.subject health en_US
dc.subject women en_US
dc.title Aktywność kobiet po siedemdziesiątym roku życia en_US
dc.title.alternative Activity women over the age of seventy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska