DSpace Repository

Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach

Show simple item record

dc.contributor.author Prusik, Krzysztof
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Görner, Karol
dc.contributor.author Nowakowski, Karol
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2014-11-13T11:17:00Z
dc.date.available 2014-11-13T11:17:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 10, s. 447-470 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1192
dc.description Coaches for many years looking for the most effective training solutions. With many years of experience gained by athletes and trainers developed training methods, which, together with changing conditions and progress are constantly transformed. Using the writings of diary training athletes, as well as interviews with coaches and rebellious, analyzed workouts for the effectiveness of exercise and training means the training cycle juniors and seniors. Created to compare different training periods and stages of training and applied them how to load the body, also based on the professional literature of prominent theorists and practitioners of the Polish athletic and often their own observations and considerations, as well as the experience gained. en_US
dc.description.abstract Trenerzy już od wielu lat szukają najbardziej efektywnych rozwiązań treningowych. Z wieloletnich doświadczeń zdobywanych przez zawodników i szkoleniowców powstały metody treningowe, które wraz ze zmieniającymi się warunkami i postępem ulegają ciągłym przeobrażeniom. Posługując się zapiskami z dzienniczka treningowego zawodniczki, a także wywiadów przeprowadzonych z trenerami i biegaczką, przeanalizowano treningi pod kątem skuteczności stosowanych ćwiczeń i środków treningowych w cyklu treningowym juniorki i seniorki. Stworzono możliwość porównania różnych okresów treningowych i etapów szkolenia oraz stosowanych w nich sposobów obciążania organizmu, także w oparciu o literaturę fachową wybitnych teoretyków i praktyków polskiego środowiska lekkoatletycznego oraz często własnych spostrzeżeń i rozważań, a także nabytego doświadczenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject obciążenia treningowe en_US
dc.subject biegaczka en_US
dc.subject średnie dystanse en_US
dc.subject training load en_US
dc.subject cross country skier en_US
dc.subject average distances en_US
dc.title Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach en_US
dc.title.alternative Analysis of the training burden by runner at medium distances en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska