DSpace Repository

Bóle głowy pochodzenia szyjnego - wybrane techniki wg metody Briana Mulligana

Show simple item record

dc.contributor.author Konecki, Kajetan
dc.contributor.author Kochański, Bartosz
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-11-13T11:16:44Z
dc.date.available 2014-11-13T11:16:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 16, 75-86 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1190
dc.description Headaches are more frequently observed phenomenon in modern civilization and are the most common reasons for neurological consultation . They pose a serious diagnostic and therapeutic problem . According to modern literature, approximately 90 % of the population at least once a year suffer from headaches , 20% of the adult population suffers from frequent headaches over the years , and on chronic headache suffers from 2-5 % of the population . The classification developed by the International Headache Society ( IHS ) stands out more than 80 different types of headaches , but special attention is given to spontaneous headaches associated with dysfunctions and disorders of the cervical spine. The paper presents the classification of primary headaches . Described the symptoms of atopic facial pain, tension headaches, migraine and cluster headaches. Presented assumptions , application and therapeutic possibilities of manual therapy techniques selected by the concept of Brian Mulligan in the treatment of headaches. en_US
dc.description.abstract Bóle głowy są coraz częściej obserwowanym zjawiskiem we współczesnej cywilizacji i należą do najczęstszych powodów konsultacji neurologicznych. Stanowią one poważny problem diagnostyczno-terapeutyczny. Według współczesnej literatury ok. 90% populacji przynajmniej raz w roku cierpi z powodu bólu głowy, 20% dorosłej populacji doznaje częstych bólów głowy w ciągu roku, a na przewlekłe bóle głowy cierpi od 2-5% populacji. Klasyfikacja opracowana przez International Headache Society (IHS) wyróżnia ponad 80 różnych rodzajów bólów głowy, jednak szczególną uwagę należy poświecić samoistnym bólom głowy związanymi z dysfunkcjami i zaburzeniami odcinka szyjnego kręgosłupa. W pracy zaprezentowano klasyfikację samoistnych bólów głowy. Opisano objawy atopowego bólu twarzy, bólu napięciowego, migreny i klastrowego bólu głowy. Przedstawiono założenia, zastosowanie oraz możliwości terapeutyczne wybranych technik terapii manualnej wg koncepcji Briana Mulligana w leczeniu bólów głowy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject metoda Mulligana en_US
dc.subject terapia manualna en_US
dc.subject bóle głowy en_US
dc.subject Mulligan Concept en_US
dc.subject manual therapy en_US
dc.subject headache en_US
dc.subject idiopathic headache en_US
dc.title Bóle głowy pochodzenia szyjnego - wybrane techniki wg metody Briana Mulligana en_US
dc.title.alternative Cervical headaches - selected techniques by Brian Mulligan method en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska