DSpace Repository

Aktywność fizyczna kobiet z klubu kobiet aktywnych w Świeciu

Show simple item record

dc.contributor.author Wasilewicz, Sonia
dc.contributor.author Napierała, Marek
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Muszkieta, Radosław
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.contributor.author Bartik, Pavol
dc.date.accessioned 2014-11-13T10:35:20Z
dc.date.available 2014-11-13T10:35:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 16, s. 135-146 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1188
dc.description The aim of work "Physical Activity 40 - 60 years old residents Świecie" was to investigate the physical activity of the participants of the Club Active Women. The method chosen for the purpose of the study was the method of diagnostic survey research tool in the form of a questionnaire. Examined fifty women aged 40 - 60 years, participants of the Women's Club Active in Swiecie. en_US
dc.description.abstract Celem pracy „Aktywność fizyczna 40 - 60 letnich mieszkanek Świecia” było poznanie aktywności fizycznej uczestniczek Klubu Kobiet Aktywnych. Metodą wybraną na potrzeby pracy była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia badawczego w postaci ankiety. Przebadano pięćdziesiąt kobiet w wieku 40 - 60 lat, uczestniczek Klubu Kobiet Aktywnych w Świeciu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject aktywność fizyczna kobiet en_US
dc.subject zdrowie en_US
dc.subject physical activity en_US
dc.subject women's health en_US
dc.title Aktywność fizyczna kobiet z klubu kobiet aktywnych w Świeciu en_US
dc.title.alternative Physical activity women with active women's club in Swiecie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska