Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKlimczyk, Mariusz
dc.date.accessioned2014-11-12T12:30:31Z
dc.date.available2014-11-12T12:30:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 7, s. 93-100en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1179
dc.descriptionIntroducing a special role in the training process plays a control complex, which is tasked with monitoring min. features: anatomical-morphological, psychological, physiological, and psychological predispositions. Specialists in the theory and methodology of sports agree that under the conditions of the process of training the next stages of training athletes will be executed under conditions that provide targeted processes is possible liquid increase athletic performance. To achieve this you must have objective information about special preparation and competitive sports athletes. The aim of the study was to determine the specific performance indicators at 12 years old jumpers on the pole. The study involved 22 athletes aged 12 years, trained pole vault, the club SL WKS, "Zawisza" Bydgoszcz "Guard" Saw. The study was conducted in terms of training and athletic competition in 2003-2009. In the research process used method for observing teaching. As part of the research process used assessment of physical fitness and athletic performance during competitions. In order to balance the results of studies using basic statistical methods.en_US
dc.description.abstractSzczególną rolę w procesie szkolenia odgrywa kontrola kompleksowa, której zadanie polega na monitorowaniu min. cech: anatomiczno-morfologicznych, psychologicznych, fizjologicznych, oraz predyspozycji psychicznych. Specjaliści zajmujący się teorią i metodyką sportu są zgodni, że w warunkach gdy proces treningowy na kolejnych etapach szkolenia sportowców będzie wykonywany w myśl warunków jakie przewidują procesy kierowane jest możliwy płynny wzrost wyników sportowych. By to osiągnąć należy posiadać obiektywną informację dotyczącą specjalnego przygotowania i współzawodnictwa sportowego zawodników. Celem badań było określenie wskaźników sprawności specjalnej u 12 letnich skoczków o tyczce. Badaniami objęto 22 sportowców w wieku 12 lat, trenujących skok o tyczce, w klubie S.L. WKS, „Zawisza” Bydgoszcz, „Gwardia” Piła. Badania przeprowadzono w warunkach treningowych i zawodów sportowych w latach 2003-2009. W procesie badawczym zastosowano metodę obserwacji pedagogicznej. W ramach procesu badawczego zastosowano ocenę sprawności fizycznej i wyników sportowych na zawodach. W celu zbilansowania wyników badań zastosowano podstawowe metody statystyczne.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectkontrolaen_US
dc.subjectsprawność specjalnaen_US
dc.subjectskok o tyczceen_US
dc.subjectcontrolen_US
dc.subjectspecial performanceen_US
dc.subjectpole vaulten_US
dc.titleKontrola procesu szkolenia na przykładzie 12 letnich skoczków o tyczceen_US
dc.title.alternativeControl the training process on the example of 12 year pole vault jumpersen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska