Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPujszo, Ryszard
dc.contributor.authorAdam, Marek
dc.contributor.authorLaskowski, Radosław
dc.contributor.authorSmaruj, Mirosław
dc.contributor.authorSybilski, Zdzisław
dc.contributor.authorWolska, Beata
dc.date.accessioned2014-11-05T13:43:52Z
dc.date.available2014-11-05T13:43:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationCzłowiek - jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne, pod red. A. Adamowskiego, Kęty 2006, s. 84-91en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1166
dc.descriptionIn the following research the authors dealt only with the influence of the volume of an acoustic wave coming from techno music on the functioning of the human body posture control system. They ascertained significant dependence between the volume of sound and the functioning of this system (deterioration) and this change seems to increase stepwise up to a definite value and stabilize in spite of further increase of volume. Single improvements occurred as well and their number decreased along with the increase of volume of the sound wave. In case of maximum volume quite clear dependence between the degree of disturbance of the body posture control and resistance to stress defined by a psychological test occurreden_US
dc.description.abstractW poniższych badaniach zajęto się wpływem natężenia fali akustycznej pochodzącym z muzyki techno na pracę systemu kontroli postawy ciała człowieka Stwierdzono istotną zależność między natężeniem dźwięku, a pracą tego systemu (pogorszenie) przy czym zmiana to zdaje się narastać skokowo do określonej wartości i stabilizować się pomimo dalszego wzrostu natężenia .Występowały również pojedyncze polepszenia, których liczba malała jednak wraz ze wzrostem natężenia fali dźwiękowej. W przypadku maksymalnego natężenia pojawiła się dość wyraźna zależność stopnia zakłócenia kontroli postawy ciała i odporności na stres oznaczonej testem psychologicznym.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectnatężenie dźwiękuen_US
dc.subjectkontrola postawy ciałaen_US
dc.subjectpsychologiaen_US
dc.subjectvolume of sounden_US
dc.subjectbody posture controlen_US
dc.subjectpsychologyen_US
dc.titleNatężenie dźwięku i odporność na stres a system kontroli postawy ciałaen_US
dc.title.alternativePower of sound and resistance to stress in body posture controlen_US
dc.typePreprinten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord