DSpace Repository

Natężenie dźwięku i odporność na stres a system kontroli postawy ciała

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.contributor.author Laskowski, Radosław
dc.contributor.author Smaruj, Mirosław
dc.contributor.author Sybilski, Zdzisław
dc.contributor.author Wolska, Beata
dc.date.accessioned 2014-11-05T13:43:52Z
dc.date.available 2014-11-05T13:43:52Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Człowiek - jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne, pod red. A. Adamowskiego, Kęty 2006, s. 84-91 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1166
dc.description In the following research the authors dealt only with the influence of the volume of an acoustic wave coming from techno music on the functioning of the human body posture control system. They ascertained significant dependence between the volume of sound and the functioning of this system (deterioration) and this change seems to increase stepwise up to a definite value and stabilize in spite of further increase of volume. Single improvements occurred as well and their number decreased along with the increase of volume of the sound wave. In case of maximum volume quite clear dependence between the degree of disturbance of the body posture control and resistance to stress defined by a psychological test occurred en_US
dc.description.abstract W poniższych badaniach zajęto się wpływem natężenia fali akustycznej pochodzącym z muzyki techno na pracę systemu kontroli postawy ciała człowieka Stwierdzono istotną zależność między natężeniem dźwięku, a pracą tego systemu (pogorszenie) przy czym zmiana to zdaje się narastać skokowo do określonej wartości i stabilizować się pomimo dalszego wzrostu natężenia .Występowały również pojedyncze polepszenia, których liczba malała jednak wraz ze wzrostem natężenia fali dźwiękowej. W przypadku maksymalnego natężenia pojawiła się dość wyraźna zależność stopnia zakłócenia kontroli postawy ciała i odporności na stres oznaczonej testem psychologicznym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject natężenie dźwięku en_US
dc.subject kontrola postawy ciała en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject volume of sound en_US
dc.subject body posture control en_US
dc.subject psychology en_US
dc.title Natężenie dźwięku i odporność na stres a system kontroli postawy ciała en_US
dc.title.alternative Power of sound and resistance to stress in body posture control en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record