DSpace Repository

Wpływ pory dnia i efektu adaptacji na pomiar kontroli postawy ciała

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Błach, Wiesław
dc.date.accessioned 2014-11-05T13:43:45Z
dc.date.available 2014-11-05T13:43:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Wellnes and prosperity in different phases of life. Lublin 2009, s. 303-312 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1165
dc.description The authors experience gained during many years of research conducted posturographic athletes and not exercisers people see the phenomenon of obtaining better results in successive trials, with no apparent justification giving a reason. It was decided to check whether the subjects were inadvertently not "learn" to stand quietly during the posturographic study , or whether there is an adaptive effect. Due to the fact that the tests were conducted at different times of the day and it was decided to test if this agent has no effect on the measured posturographic values en_US
dc.description.abstract Doświadczenia własne zdobyte podczas wieloletnich badań posturograficznych prowadzonych zarówno na sportowcach jak i osobach nie trenujących pozwoliły zaobserwować zjawisko uzyskiwania coraz lepszych wyników w następujących po sobie badaniach, bez widocznej dającej uzasadnić się przyczyny. Postanowiono sprawdzić czy osoby badane mimowolnie nie „uczą” się spokojnego stania w trakcie badania posturograficznego, czyli czy nie występuje efekt adaptacyjny w stopniu istotnym. Ze względu na to, że badania masowe prowadzone były o różnych porach dnia postanowiono sprawdzić czy i ten czynnik nie ma wpływu na otrzymywane wartości pomiarów posturograficznych en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnicwto NeuroCentrum en_US
dc.subject kontrola postawy ciała en_US
dc.subject adaptacja en_US
dc.subject pory dnia en_US
dc.title Wpływ pory dnia i efektu adaptacji na pomiar kontroli postawy ciała en_US
dc.title.alternative Influence of the time of the day and the effect of adaptation on the control of body posture measurement en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record