DSpace Repository

Wydolność ogólna i restytucja studentek o zwiększonym indeksie masy

Show simple item record

dc.contributor.author Błach, Wiesław
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.date.accessioned 2014-10-27T10:14:46Z
dc.date.available 2014-10-27T10:14:46Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Medycyna Sportowa, 2003; 19 (11/12): 385-390 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1147
dc.description Celem badań jest znalezienie zależności między zwiększonym indeksie masy (BMI) u kobiet, a ich wydolnością fizyczną oraz zdolnością restytucji po wysiłku fizycznym. Badaniom poddano losowo wybraną grupę studentek (n = 25) I roku Akademii Bydgoskiej ćwiczących jedynie na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Przeprowadzono dwa testy na ergometrze wioślarskim typu Concept II. Wyniki badań wskazały na wyraźną korelację między wzrostem wskaźnika BMI, a spadkiem wydolności fizycznej oraz między wzrostem wskaźnika BMI, a obniżającą się zdolnością restytucji. W badaniach wystąpił również wynik nieoczekiwany (wykres 3) sugerujący możliwość skokowej zmiany wskaźnika restytucji 1 minutowej przy nieznacznej zmianie wskaźnika BMI en_US
dc.description.abstract The aim of this research is to find the dependence between the increased index of mass (BMI) at women and their physical efficiency as well as the ability of restitution after a physical effort. The research was carried out on a randomly chosen group of female students (n = 25) of the first year of the Academy of Bydgoszcz who attend only obligatory lessons of physical education. Two tests on the rowing ergometr – Concept II were made. The results of the research indicated a clear correlation between the increase of BMI index and the fall of physical efficiency as well as between the increase of BMI index and the dropping ability of restitution. The research also showed an unexpected result (graph 3) suggesting the possibility of stepwise change of change of 1 – minute restitution index with insignificant change of BMI index en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject wydolność en_US
dc.subject restytucja en_US
dc.subject Body Mass Index (BMI) en_US
dc.subject efficiency en_US
dc.subject restitution en_US
dc.title Wydolność ogólna i restytucja studentek o zwiększonym indeksie masy en_US
dc.title.alternative The students' general efficiency and restitution about enlarged index of mass en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record