Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPujszo, Ryszard
dc.contributor.authorBłach, Wiesław
dc.contributor.authorSmaruj, Mirosław
dc.contributor.authorAdam, Marek
dc.date.accessioned2014-10-27T10:14:32Z
dc.date.available2014-10-27T10:14:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSport vs. wellness: praca zbiorowa, pod red. E. Rutkowskiej. Lublin: NeuroCentrum 2008; 161-168.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1145
dc.descriptionObserwacje autorów podczas zawodów sportowych, podczas treningów wyczynowych sportowców, jak również w trakcie intensywnych zajęć rekreacyjnych pozwalają stwierdzić wpływ zmęczenia fizycznego na pracę systemu kontroli postawy ciała. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić jak mocno zakłóca kontrolę postawy ciała (równowagę) standardowy (Wingate15s.) wysiłek beztlenowy aplikowany na ergometrze rowerowym Monark 834E. Jednocześnie podjęto próbę znalezienia związku pomiędzy wydolnością fizyczną beztlenową, powysiłkowym wskaźnikiem restytucji tętna, a poziomem kontroli postawy ciała (równowagi) zakłóconym właśnie przez beztlenowy wysiłek fizyczny. Stwierdzono istotny związek pomiędzy wysiłkiem beztlenowym, a zakłóceniem kontroli postawy ciała.en_US
dc.description.abstractMany observations during sporting events, during training as well as during intensive recreational activities can observe the impact of physical fatigue work posture control system. In the present study examined the level of distortion postural control by standard anaerobic exercise on a bicycle ergometer Monark 834E. At the same time an attempt to find a correlation between anaerobic exercise capacity, post-workout restitution of pulse rate and the level of postural control (balance) is disturbed by the anaerobic exercise. The research showed a significant relationship between anaerobic exercise and postural control disturbance.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectkontrola postawy ciałaen_US
dc.subjectrestytucjaen_US
dc.subjectwysiłek beztlenowyen_US
dc.subjectpostural controlen_US
dc.subjectrestitutionen_US
dc.subjectanaerobic exerciseen_US
dc.titleWydolność fizyczna beztlenowa a kontrola postawy ciała kobieten_US
dc.title.alternativeThe anaerobic physical capacity and control of posture in womenen_US
dc.typePreprinten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord