DSpace Repository

Wydolność fizyczna beztlenowa a kontrola postawy ciała kobiet

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Błach, Wiesław
dc.contributor.author Smaruj, Mirosław
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.date.accessioned 2014-10-27T10:14:32Z
dc.date.available 2014-10-27T10:14:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Sport vs. wellness: praca zbiorowa, pod red. E. Rutkowskiej. Lublin: NeuroCentrum 2008; 161-168. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1145
dc.description Obserwacje autorów podczas zawodów sportowych, podczas treningów wyczynowych sportowców, jak również w trakcie intensywnych zajęć rekreacyjnych pozwalają stwierdzić wpływ zmęczenia fizycznego na pracę systemu kontroli postawy ciała. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić jak mocno zakłóca kontrolę postawy ciała (równowagę) standardowy (Wingate15s.) wysiłek beztlenowy aplikowany na ergometrze rowerowym Monark 834E. Jednocześnie podjęto próbę znalezienia związku pomiędzy wydolnością fizyczną beztlenową, powysiłkowym wskaźnikiem restytucji tętna, a poziomem kontroli postawy ciała (równowagi) zakłóconym właśnie przez beztlenowy wysiłek fizyczny. Stwierdzono istotny związek pomiędzy wysiłkiem beztlenowym, a zakłóceniem kontroli postawy ciała. en_US
dc.description.abstract Many observations during sporting events, during training as well as during intensive recreational activities can observe the impact of physical fatigue work posture control system. In the present study examined the level of distortion postural control by standard anaerobic exercise on a bicycle ergometer Monark 834E. At the same time an attempt to find a correlation between anaerobic exercise capacity, post-workout restitution of pulse rate and the level of postural control (balance) is disturbed by the anaerobic exercise. The research showed a significant relationship between anaerobic exercise and postural control disturbance. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject kontrola postawy ciała en_US
dc.subject restytucja en_US
dc.subject wysiłek beztlenowy en_US
dc.subject postural control en_US
dc.subject restitution en_US
dc.subject anaerobic exercise en_US
dc.title Wydolność fizyczna beztlenowa a kontrola postawy ciała kobiet en_US
dc.title.alternative The anaerobic physical capacity and control of posture in women en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record