DSpace Repository

Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka

Show simple item record

dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Bosek, Maciej
dc.contributor.author Grzegorzewski, Bronisław
dc.contributor.author Błach, Wiesław
dc.date.accessioned 2014-10-27T10:14:23Z
dc.date.available 2014-10-27T10:14:23Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Medycyna Sportowa 2004; 20(5): 247-253 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1144
dc.description Tło: Funkcjonowanie systemu kontroli postawy jest ważne w praktyce wielu dyscypliny sportowych oraz jest przedmiotem intensywnych badań. W niniejszym artykule opisano reakcję systemu kontroli postawy studentek na wysiłek fizyczny i ćwiczenia zakłócające równowagę. Materiał i metody: 22 studentki I roku AB zostały przebadane testem PWC170, testem wydolności beztlenowej, testem obrotowym, oraz testem posturograficznym. Wyniki: Porównano wyniki testów sportowych oraz testów posturograficznych. Wyodrębniono dwie grupy studentek o różnych reakcjach systemu kontroli postawy ciała na rozgrzewkę. Przedstawiono zmiany reakcji systemu kontroli postawy ciała po rozgrzewce. Wnioski: Wykazano przydatność testów posturograficznych w połączeniu z popularnymi testami sportowymi. en_US
dc.description.abstract Background: Functioning of postural control system is important in practice of many sports discipline so, there is object of intensive research. In this paper the reaction of postural control system of students on physical fetch and exercises disturbing balance has been researched. Material and methods: 22 students from I course AB were chosen. Test PWC170, test of anaerobic efficiency, rotary test and posturography tests were done.Results: Posturography and sporting tests has been compared. There were founded two student groups with different reactions of postural control system for warm-up. Changes in postural control system after warm-up and disturbances of balance are presented. Conclusions: Usefulness of posturography tests for sporting research has been show. Results of posturography tests have been compared with results of popular tests carried at athletes en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject posturography en_US
dc.subject sport tests en_US
dc.subject pwc 170 en_US
dc.subject posturografia en_US
dc.subject testy sportowe en_US
dc.title Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka en_US
dc.title.alternative Influence of chosen physical exercises on human posture control system en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record