Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPyskir, Małgorzata
dc.contributor.authorPujszo, Ryszard
dc.contributor.authorBosek, Maciej
dc.contributor.authorGrzegorzewski, Bronisław
dc.contributor.authorBłach, Wiesław
dc.date.accessioned2014-10-27T10:14:23Z
dc.date.available2014-10-27T10:14:23Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationMedycyna Sportowa 2004; 20(5): 247-253en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1144
dc.descriptionTło: Funkcjonowanie systemu kontroli postawy jest ważne w praktyce wielu dyscypliny sportowych oraz jest przedmiotem intensywnych badań. W niniejszym artykule opisano reakcję systemu kontroli postawy studentek na wysiłek fizyczny i ćwiczenia zakłócające równowagę. Materiał i metody: 22 studentki I roku AB zostały przebadane testem PWC170, testem wydolności beztlenowej, testem obrotowym, oraz testem posturograficznym. Wyniki: Porównano wyniki testów sportowych oraz testów posturograficznych. Wyodrębniono dwie grupy studentek o różnych reakcjach systemu kontroli postawy ciała na rozgrzewkę. Przedstawiono zmiany reakcji systemu kontroli postawy ciała po rozgrzewce. Wnioski: Wykazano przydatność testów posturograficznych w połączeniu z popularnymi testami sportowymi.en_US
dc.description.abstractBackground: Functioning of postural control system is important in practice of many sports discipline so, there is object of intensive research. In this paper the reaction of postural control system of students on physical fetch and exercises disturbing balance has been researched. Material and methods: 22 students from I course AB were chosen. Test PWC170, test of anaerobic efficiency, rotary test and posturography tests were done.Results: Posturography and sporting tests has been compared. There were founded two student groups with different reactions of postural control system for warm-up. Changes in postural control system after warm-up and disturbances of balance are presented. Conclusions: Usefulness of posturography tests for sporting research has been show. Results of posturography tests have been compared with results of popular tests carried at athletesen_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectposturographyen_US
dc.subjectsport testsen_US
dc.subjectpwc 170en_US
dc.subjectposturografiaen_US
dc.subjecttesty sportoween_US
dc.titleWpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowiekaen_US
dc.title.alternativeInfluence of chosen physical exercises on human posture control systemen_US
dc.typePreprinten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord