Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; Kawula, Stanisław; [et al.] (Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004)
   Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Autorzy podjęli kilka bardzo ważnych tematów, takich jak: problem nierówności społecznych i możliwości ich niwelowania, diagnozowanie ...
  • Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Cichosz, Mariusz; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005)
   Książka prezentuje bardzo szeroki zakres zjawisk społecznych, zachowań lub zaburzeń występujących w różnych grupach ludzi (przede wszystkim u dzieci i młodzieży), które wymagają diagnozy, działań profilaktycznych lub ...