DSpace Repository

Uśmiech w przestrzeni publicznej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-09-27T07:24:45Z
dc.date.available 2014-09-27T07:24:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Uśmiech w przestrzeni publicznej. [w:] M.Czubak-Koch, P.Mikiewicz (red.): Między sferą prywatną a publiczną. XVIII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s.126-136. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-62302-72-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1096
dc.description.abstract Uśmiech jako zjawisko fizjologiczne jest nieodzownym składnikiem natury ludzkiej. Rozpatrywanie go jako zjawiska kulturowego ujawnia liczne różnice w jego wykorzystaniu i percepcji w sferze publicznej. Występujący w większości społeczeństw pozytywny obraz uśmiechu owocuje jego licznymi zastosowaniami m.in. w kulturze masowej - nawet w dziedzinach rzeczywistości, w których mało kto by się go spodziewał (np. w polityce). Mimo trudności związanych z operacjonalizacją uśmiechu jako kategorii badawczej, wskutek czego publikacje naukowe na jego temat stanowią rzadkość, zjawisko to jawi się jako istotne zwłaszcza w edukacji międzykulturowej. Artykuł zawiera charakterystykę okoliczności i przykłady wykorzystania uśmiechu w sferze publicznej w różnych kontekstach społecznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Dolnośląska Szkoła Wyższa en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject uśmiech en_US
dc.subject przestrzeń publiczna en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject socjalizacja en_US
dc.title Uśmiech w przestrzeni publicznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska