Przeglądaj według tematu "absolwent"

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Kukla, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
    Obecnie wskazuje się na specyficzną i trudną sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy. Z jednej strony dlatego, że sytuacja na rynku pracy w poszczególnych branżach zmienia się bardzo dynamicznie – co sprawia, że ...
  • Malewska, Eugenia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
    W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wycinek badań własnych dotyczących losów i karier zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Celem podjętych badań była diagnoza stanu kariery zawodowej tych młodych ludzi i ich plany ...