Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Innowacje społeczne w polskich miastach 

   Szczepańska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   Artykuł prezentuje przykłady innowacji społecznych w polskich miastach. Są one rozumiane jako tworzenie i implementacja nowych rozwiązań, które odpowiadaj na potrzeby i zwalczają problemy społeczne. Analizie poddano Rodzinny ...
  • Partycypować czyli uczestniczyć : formy uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu lokalnym 

   Kamosiński, Sławomir (2013)
   Democracy is a system demanding from citizens the activeness that, according to Max Frisch, should be perceived as „getting involved in one’s own affairs”. From this principle the nature ofthe civic engagement follows which ...