Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 

      Rosa, Karolina; Muszkieta, Radosław; Zukow, Walery; Napierała, Marek; Cieślicka, Mirosława (2013)
      Celem ogólnym pracy było wykazanie częstości występowania wad postawy ciała bądź odchyleń od prawidłowego rozwoju. W związku z powyższym przebadano grupę liczącą stu uczniów. Były to osoby z klas I-III( z klas pierwszych ...