Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Edukacja inkluzyjna w Polsce 

      Mudło-Głagolska, Karolina; Lewandowska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      Zauważa się, że dla skuteczności działań włączających niezbędne jest budowanie postaw proinkluzyjnych oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat różnorodnych potrzeb uczniów. Celem podjętych badań było poznanie i ...