Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Aktywność uczniów szkół zawodowych - świat wizji i realiów 

      Pogorzelska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
      Aktywność traktowana jest jako jeden z podstawowych wyznaczników funkcjonowania człowieka. Aktywność staje się niezbędna w sytuacji, gdy współczesność stawia wymóg promocji kultury związanej z autokreacją, samorealizacją ...