Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Szkoła jako projekt obywatelsko-edukacyjny 

      Nowak, Jolanta (2016)
      Przedmiotem rozważań uczyniono model edukacji oparty na partycypacyjnym udziale uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzeniu uczącej się organizacji. W roku 2013 przeprowadzono badania diagnostyczne z wykorzystaniem ankiety ...