Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Polityka migracyjna Polski wobec europejskiego kryzysu migracyjnego 

   Tutak, Grzegorz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
   Polityka państwa jest pochodną wielu czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Realizowana jest poprzez odpowiednie działania w różnych dziedzinach jego funkcjonowania. Od 2015 r. nastąpiło ożywienie ...
  • Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008)
   Migracje w poszukiwaniu pracy, niekiedy wiążące się z częstymi zmianami kraju czasowego pobytu prowadzą do tożsamościowych problemów, wynikających z wielości możliwych identyfikacji i zakorzenienia. Zupełnie inne problemy ...