Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela 

   Sobieszczyk, Maria; Wojciechowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Artykuł jest próbą zaprezentowania drogi dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Jednym z elementów tej drogi jest realizacja praktyk pedagogicznych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. ...
  • Projekt międzynarodowych praktyk dydaktycznych w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli geografii 

   Podgórski, Zbigniew; Charzyński, Przemysław; Sojka, Tomasz (2016)
   Najpopularniejszymi europejskimi programami związanymi z edukacją są m.in. Comenius, Erasmus, Erasmus+. W każdym z wymienionych programów jednym z najważniejszych celów jest mobilność edukacyjna uczniów, studentów, a także ...