Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Podręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowej 

      Walat, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      Rozwój teorii i praktyki podręcznika szkolnego jest nierozerwalnie związany z rozwojem teorii książki szkolnej, teorii technicznych środków dydaktycznych oraz edukacji medialnej. Rozwój tych trzech dziedzin szczegółowych ...