Wyświetlanie pozycji 1-14 z 14

  • Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010)
   Tanatopedagogika to poddyscyplina pedagogiczna zajmująca się edukacją w aspekcie chorowania i umierania. Wyrosła z ruchu hospicyjnego i wolontaryjnego, którego celem jest poprawianie jakości życia cierpiących, oraz ...
  • Doktorzy klauni w relacjach z pacjentami bydgoskich szpitali 

   Lubińska, Marta; Moczulska, Alicja; Szubińska, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   W artykule została przedstawiona działalność Fundacji „Dr Clown”, w której wolontariusze prowadzą terapię śmiechem w bydgoskich szpitalach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszej części zostały opisane wybrane ...
  • Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, 2011)
   „Obcy” jako podstawowa kategoria pojęciowa w pedagogice międzykulturowej jest bardzo pojemna. Jej ujęcie w kontekście konfliktu staje się szczególnie interesujące, gdy wyzwania edukacyjne balansują na granicy tabu, dobrego ...
  • Gemeinsame Motive der interkulturellen Pädagogik und Thanatopädagogik 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Warto, 2015)
   Rozdział zawiera przedruk artykułu: P.P.Grzybowski: Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. Publikacja została wydana w ramach projektu „Towarzyszenie w żałobie w międzykulturowym ...
  • Najtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsa 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2012)
   Chorzy i umierający to charakterystyczni Obcy, obecni w każdym społeczeństwie, bez względu na długość i szerokość geograficzną. Wprawdzie zarówno chorowanie, jak i umieranie stanowią nieodłączny element ludzkiego bytu, ...
  • (Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci - głos w dyskusji 

   Sztobryn-Bochomulska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
   Człowiek jako jedyny jest świadomy swojej śmiertelności. Zwyczajowo unikamy dyskusji na temat śmierci. Tabuizacją jeszcze bardziej obejmujemy dzieci. Dzieci z jednej strony są chronione przed jakąkolwiek refleksją na ...
  • O Doente, o Sofrimento, e a Morte como Estranhos 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Editora Atheneu, 2015)
   W tym rozdziale "Brazylijskiego traktatu o stracie i żałobie" zostały poruszone zagadnienia postrzegania chorych, cierpiących i umierających jako Innych i Obcych w relacjach społecznych oraz następstw tego zjawiska dla ...
  • Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Uniwersytet w Białymstoku, 2011)
   Tanatopedagogika to poddyscyplina pedagogiczna zajmująca się edukacją w aspekcie chorowania i umierania. Wyrosła z ruchu hospicyjnego i wolontaryjnego, którego celem jest poprawianie jakości życia cierpiących, oraz ...
  • Obcy przeciw AIDS. Projekt edukacyjno-terapeutyczny w Singureni (Rumunia) 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Edukacja. Studia, badania, innowacje, Instytut Badań Edukacyjnych, 2011)
   W poszukiwaniu inspiracji do tworzenia koncepcji edukacji adresowanych do środowisk defaworyzowanych, w których jedną z podstawowych bolączek jest wykluczenie społeczne wnikające z różnych przyczyn - m.in. z nosicielstwa ...
  • Od spotkania do dialogu z Innym i Obcym, w obliczu cierpienia, choroby i śmierci 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   Celem artykułu jest wprowadzenie czytelnika do refleksji o relacjach z chorymi, cierpiącymi i umierającymi, mającymi miejsce w placówkach medycznych i opiekuńczych oraz w rodzinach. Jego pierwsza część zawiera definicje ...
  • Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Fundacja Hospicyjna, 2009)
   Tanatopedagogika jako poddyscyplina występuje w polskiej refleksji pedagogicznej od niedawna, głównie dzięki upowszechnieniu się ruchu hospicyjnego oraz zaangażowaniu weń badaczy i studentów. Treści kształcenia związane z ...
  • Tanatopedagogia 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Editora Atheneu, 2015)
   Ten rozdział "Brazylijskiego traktatu o stracie i żałobie" zawiera podstawowe informacje o podstawach tanatopedagogiki, czyli poddyscypliny pedagogicznej zajmującej się edukacją ku chorowaniu, cierpieniu i umieraniu.
  • Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej / red. P.P.Grzybowski, K.Kramkowska, M.Pluta 

   Grzybowski, Przemysław Paweł; Pluta, Magdalena; Binnebesel, Józef; Okońska, Elżbieta; Bohdan, Zbigniew; Antoszewska, Beata; Wolszczak Katarzyna; Deka, Renata; Bednarczyk, Magdalena; Lubińska, Marta; Moczulska, Alicja; Szubińska, Dominika; Kramkowska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
   Książka zawiera zbiór artykułów nawiązujących do wystąpień podczas międzyuczelnianego sympozjum naukowo-metodycznego „Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający jako Inni ...
  • Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający jako Inni i Obcy. Bydgoszcz, 25 listopada 2016 - sprawozdanie 

   Grzybowski, Przemysław Paweł; Kramkowska, Karolina; Pluta, Magdalena (2017)
   Jest to sprawozdanie z przebiegu sympozjum międzyuczelnianego „Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy.” zorganizowanego w Bydgoszczy, 25 listopada ...