Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły 

      Hłobił, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      W artykule podjęto problematykę szkoły jako miejsca wspierania rozwoju dzieci i młodzieży zdolnej w kontekście wsparcia społecznego rozumianego jako towarzyszenie społeczne dziecku i jego rodzinie oraz udzielanie pomocy ...