Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Zarządzanie talentami w organizacji 

      Brzeziński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
      Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tematyki związanej z zarządzaniem talentami w organizacjach. W pracy przyjęto tezę, iż zarządzanie talentami to istotny element wchodzący w strukturę administrowania nowoczesnymi ...