Wyświetlanie pozycji 1-3 z 3

  • Autoprezentacja na portalu społecznościowym Facebook a narcyzm 

   Kotyśko, Martyna; Izdebski, Paweł (2012)
   Celem tekstu jest zaprezentowanie wyników badań, które dotyczą zagadnienia narcyzmu oraz autoprezentacji na Facebooku. Elementem, który może służyć użytkownikom Facebooka do promocji siebie, jest zdjęcie główne. W badaniu ...
  • Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL) 

   Wojtaś, Martyna; Zawadzka, Anna Maria; Szabowska-Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej adaptacji kwestionariusza Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS), autorstwa Crocker i współpracowników (2003). Narzędzie to pozwala wyróżnić siedem obszarów ...
  • Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji 

   Rogoza, Radosław; Rogoza, Marta; Wyszyńska, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   W niniejszym artykule zaprezentowany został model teoretyczny przedstawiający nową konceptualizacje narcyzmu zaproponowaną przez Backa i współpracowników (2013). Model ten został empirycznie zweryfikowany z wykorzystaniem ...