Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Napływ ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013 

      Barwińska, Sylwia; Jóźwiak, Patrycja (2014)
      Artykuł ukazuje wyniki badania przypływu ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013. Opisano w nim zameldowania w gminie Białe Błota na przestrzeni analizowanego przedziału czasowego pod względem ilości oraz ...