Wyświetlanie pozycji 1-3 z 3

  • Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy 

   Jeruszka, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na cele, zadania, dobór metod i praktyk zarządzania ...
  • Pedagogika pracy zorientowana prośrodowiskowo 

   Baraniak, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Spektrum zainteresowania pedagogiki pracy skupia się wokół wychowania, człowieka oraz pracy. W ten sposób określony przedmiot badań tej subdyscypliny sytuuje człowieka w centrum, zainteresowanego pracą i przygotowaniem do ...
  • Strengthening school and labour market connections on the example of German solutions 

   Zapotoczna, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Comparative research conducted in European countries in the last ten years has had a special focus on the processes of marketisation in education and on building relationships between the school and the labour market. This ...