Wyświetlanie pozycji 1-7 z 7

  • Aktywność zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy 

   Mandrzejewska-Smól, Iwona (2014)
   Istnieje duża różnorodność zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, a co za tym idzie na aktywność zawodową pracowników. Jedno z największych wyzwań dotyczących rynku pracy wiąże się ze zmianami ...
  • Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy 

   Kukla, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
   Obecnie wskazuje się na specyficzną i trudną sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy. Z jednej strony dlatego, że sytuacja na rynku pracy w poszczególnych branżach zmienia się bardzo dynamicznie – co sprawia, że ...
  • Employment councelling: what works for disadvantaged people 

   Imber, David; Booth, David (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
   The research aimed at identifying the ‘active ingredients’ in effective help for disadvantaged people in finding sustainable employment. A survey of over 200 research studies and papers was undertaken, giving priority to ...
  • Przeszłość prawa pracy a współczesna polityka rynku pracy w Polsce 

   Barszcz, Marek (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   W 1989 r. rozpoczął się w Polsce proces transformacji systemowej, który dotyczył także rynku pracy. Proces ten został oparty na odrzuceniu dotychczasowego stanu prawnego w zakresie prawa pracy. W badaniu zmian dotyczących ...
  • Specific features of forming interdisciplinary teams and designing projects in petroleum engineering 

   Tymkiv, Nadiya (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   The article investigates the issues of training specialists in the petroleum industry ready to work in interdisciplinary teams and designing projects. Petroleum engineering interdisciplinarity can ensure not only a ...
  • Transition to the job market of university graduates. Opportunities and barriers 

   Wierzejska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   The successful transition of university graduates to the labour market often determines their future career path. It is an important challenge for young people that comes from confrontation of their own professional ...
  • Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy 

   Kukla, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Zmieniający się wciąż rynek pracy wymusza stałe doskonalenie się, najlepiej w różnych dziedzinach jednocześnie. Wymaga elastyczności, mobilności i kreatywności. Jednostka musi się z tym pogodzić i starać się sprostać ...