Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Przeszłość prawa pracy a współczesna polityka rynku pracy w Polsce 

      Barszcz, Marek (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
      W 1989 r. rozpoczął się w Polsce proces transformacji systemowej, który dotyczył także rynku pracy. Proces ten został oparty na odrzuceniu dotychczasowego stanu prawnego w zakresie prawa pracy. W badaniu zmian dotyczących ...