Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Ekologia pracy i sozologia pracy 

      Sztumski, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
      Praca, która jest ważną formą aktywności ludzi i ich cechą gatunkową, nie stała się jeszcze obiektem sozologii systemowej ani przedmiotem ochrony. Nie zwracano uwagi na jej degradację i deprecjację postępującą w przyspieszonym ...