Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Koncepcje antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika 

      Walewicz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
      Wobec kryzysu współczesnej ekopedagogiki, której dorobek wydaje się niewystarczający do przezwyciężenia trwającego kryzysu ekologicznego, artykuł próbuje poddać pod rozważania teoretyczne dwie koncepcje z innych nauk. ...