Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Analiza porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego 

      Dominiak, Przemysław; Mercik, Jacek (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
      Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego sprawozdaniach finansowych (Dominiak i in., 2011). Autorzy artykułu ...