Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego 

      Gierszewski, Piotr; Habel, Michał (2013)
      W opracowaniu przedstawiono teksturalne cechy osadów dennych Kanału Bydgoskiego. Określono zróżnicowanie źródeł dostawy materiału osadowego do koryta kanału. Na podstawie cech uziarnienia osadów przeprowadzono litodynamiczną ...