Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Populizm jako implikacja technokratyzacji polityki 

      Laska, Artur (2017)
      Główną tezą artykułu jest to, że populizm jest antydemokratyczny i jest wynikiem technokratyzacji systemów politycznych, co wiąże się z ich elitarnością i oderwaniem od korzeni społecznych. Celem jest wskazanie uwarunkowań ...