Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej 

      Włodarczyk, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
      Badania, gromadzenie wiedzy oraz refleksji dotyczące wyobrażeń o edukacji można uznać za kompleks ważniejszych zadań podejmowanych przez pedagogikę ogólną, teorię wychowania i filozofię edukacji. Szczególnie interesujące ...