Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych 

      Koziczak, Anna (Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 1997)
      Metody badań pismoznawczych podlegają ciągłej ewolucji. Porównanie najstarszej metody badań pisma (metody kaligraficznej) z metodami stosowanymi obecnie ukazuje, jak wiele aspektów metod badawczych uległo zasadniczym ...