Wyświetlanie pozycji 1-3 z 3

  • Measurement as the Basis of Forensic Identification 

   Koziczak, Anna (INGO Criminalistics Congress; Lithuanian Association of Criminalists, Publishing House "Apostille", 2014)
   In the face of recurrent discussion on how "unscientific" most of forensic identification methods are, as well as numerous mistakes of courts in cases based on the opinions of experts, many scientists sees the solution to ...
  • Pomiar jako podstawa identyfikacji kryminalistycznej 

   Koziczak, Anna (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015)
   W obliczu nawracającej dyskusji na temat „nienaukowości” większości metod identyfikacji kryminalistycznej, a także licznych pomyłek sądowych w sprawach opartych na opiniach ekspertów, wielu naukowców upatruje rozwiązania ...
  • Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów 

   Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008)
   Migracje w poszukiwaniu pracy, niekiedy wiążące się z częstymi zmianami kraju czasowego pobytu prowadzą do tożsamościowych problemów, wynikających z wielości możliwych identyfikacji i zakorzenienia. Zupełnie inne problemy ...