Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Uwarunkowania dyfuzji i-votingu jako innowacji publicznej 

      Kaszkur, Alina (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
      Niniejszy artykuł jest próbą analizy uwarunkowań wpływających na proces rozprzestrzeniania się i-votingu jako innowacji publicznej. Jako podstawę interpretacji przyjęto teorię dyfuzji innowacji autorstwa Everetta M. Rogersa. ...