Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej 

      Przeniosło, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
      W historii szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej przeprowadzanie habilitacji jest problemem interesującym chociażby ze względu na znaczne różnice ze współczesną procedurą. Główne jej zasady w okresie międzywojennym ...