Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Polityka państwa wobec kobiet w Polsce 

      Łątka, Alicja (2013)
      W artykule podjęto rozważania na temat kierunków polityki państwa prowadzonej wobec kobiet w Polsce. Dokonano przedstawienia problematyki statusu prawnego kobiet i obowiązującej polityki prorodzinnej. Na podstawie zebranych ...