Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Modele funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 

      Liberska, Hanna; Matuszewska, Mirosława (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
      The paper presents a new model of functioning of a family with a disabled child. The family is treated according to the systemic approach taking into regard the interactions and relations between its members as well as a ...