Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego 

      Buszman, Krystyna; Przybyła-Basista, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (The Multidimensional Scale ofPerceived Social Support - MSPSS) została stworzona przez Zimeta i współpracowników (1988) jako samoopisowe narzędzie do oceny ...