Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • O banalności dobra wspólnego - studium hermeneutyczne 

      Stasiak, Maria (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
      Artykuł - zbudowany z trzech sekwencji tematycznych - stanowi próbę wypracowania nowego wymiaru idei dobra wspólnego, możliwego do urzeczywistnienia w wymiarze praktycznym, szczególnie w perspektywie uszczuplających się ...