Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Instytucja pracy w godzinach ponadwymiarowych w Karcie Nauczyciela 

      Grygutis, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      Artykuł ma na celu zilustrowanie problemów prawnych wynikających na gruncie art. 35 Karty Nauczyciela w obecnym brzmieniu. Autor przedstawia zakres przedmiotowy i podmiotowy instytucji pracy w godzinach ponadwymiarowych, ...