Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji 

      Rogoza, Radosław; Rogoza, Marta; Wyszyńska, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
      W niniejszym artykule zaprezentowany został model teoretyczny przedstawiający nową konceptualizacje narcyzmu zaproponowaną przez Backa i współpracowników (2013). Model ten został empirycznie zweryfikowany z wykorzystaniem ...