Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Modele rywalizacji i walki w równaniach Lanchestera 

      Bajek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
      Celem opracowania jest przedstawienie stworzonego przez Lanchestera modelu walki na dowolnym przykładzie. W artykule zamieszczone są informacje na temat samego modelu walki, prezentowany jest ogólny układ równań Lanchestera ...