Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Pojęcie „socjalizmu” w myśli politycznej Alexisa de Tocqueville’a 

      Scovil, Jonathan (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2017)
      Artykuł stanowi analizę oryginalnego ujęcia socjalizmu, zarysowanego w pismach Alexisa de Tocqueville’a. Autor wychodzi od nakreślenia historycznego kontekstu, w jakim kształtowały się poglądy francuskiego myśliciela w tym ...