Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Poczucie więzi z Bogiem a samorealizacja osób na etapie późnej dorosłości 

      Basińska, Małgorzata; Jaworska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      Praca prezentuje wyniki badań dotyczące związku poczucia więzi z Bogiem z samorealizacją u osób na etapie późnej dorosłości. Przebadano 84 osoby będące na etapie późnej dorosłości. Zastosowano następujące metody badawcze: ...