Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży 

   Zadworna-Cieślak, Magdalena; Kaflik-Pieróg, Martyna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   The purpose of the study was to establish psychosocial determinants of health behaviour of young people. The research was conducted on the group of 220 full families. In each family mother, father and adolescent child was ...
  • Rola rozwoju potraumatycznego w podejmowaniu zachowań zdrowotnych u osób w okresie późnej dorosłości 

   Ogińska-Bulik, Nina; Zadworna-Cieślak, Magdalena (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   The aim of the study was to establish the role of posttraumatic growth for health behaviors of people in late adulthood period. The analyzed research group was 130 people in the age of 61-88 lat (M = 71,32; SD = 5,81), 60 ...